آدرس: کرج-اشتهارد-میدان بسیج-پشت پمپ بنزین-جنب کارگاه موسوی