شهرداری منطقه هفت کرج

  آدرس: کرج - فلکه اول رجایی شهر - خیابان دوم - میدان آیت الله طالقانی - بلوار بیهقی

تلفن: 02634202510

02634202539