آدرس: كرج- فردیس- فلکه پنجم فردیس- بلوار بیات- خیابان رجایی- جنب فروشگاه خلیج فارس

سانس های مجموعه پارک آبی و استخر پرشین فردیس:

سانس بانوان مجموعه پارک آبی و استخر پرشین فردیس: یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت 10 الی 17و پنج شنبه و جمعه از ساعت 10 الی 16

سانس آقایان مجموعه پارک آبی و استخر پرشین فردیس: یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت 18 الی 24 و پنجشنبه و جمعه از ساعت 17 الی 24

تلفن تماس:

026-36547943-36511414