آدرس: كرج- فرديس- سه راه حافظيه- بلوار ثابتى- بعد ازپمپ گاز- سمت چپ- خيابان شهيد وحيد حسينى

سانس های استخر کوروش فردیس کرج:

سانس بانوان استخر کوروش فردیس کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 17، جمعه از ساعت 10:30 الی 15:30

سانس آقایان  استخر کوروش فردیس کرج: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 18 الی 23:30، پنجشنبه از ساعت 18 الی 1:30 بامداد، جمعه از ساعت 16:30 الی 23

تلفن تماس:

026-36660421-36660425