آدرس: رج- بلوار دشت بهشت- دشت بهشت سوم جنوبی- کوچه دوم

سانس های مجموعه استخر دشت بهشت کرج:

سانس بانوان استخر دشت بهشت کرج: همه روزه بجز شنبه از ساعت 9 الی 13

 سانس آقایان استخر دشت بهشت کرج: همه روزه از ساعت 14 الی 22:45

تلفن تماس:

026-36209920