آدرس: کرج-ماهدشت- خیابان بی بی سکینه -روبروی کلانتری - استخر ارم

سانس بانوان استخر ارم ماهدشت
یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30
شنبه ها از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 18:30 عصر


سانس آقایان استخر ارم ماهدشت
یکشنبه ها از ساعت 16 تا ساعت 24
جمعه ها از ساعت 10 صبح تا ساعت 24
شنبه ها از ساعت 18:30 تا ساعت 24

تلفن تماس:

026-37314085