آدرس:کرج ،بعد از گرمدره، شهرک جهان نما، بلوار کاظمی، مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی، استخر نور

سانس های استخر نور شهرک جهان نما کرج:

سانس بانوان استخر نور شهرک جهان نما کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 14:30، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 13:30

سانس آقایان استخر نور شهرک جهان نما کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 16 الی 23:30، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 15 الی 23

تلفن:

026 32309307 - 32309342