آدرس:كرج- حصارک بالا ،میدان شهرداری ،خیابان مرکز بهداشت استخر ایثار

سانس های مجموعه استخر ایثار کرج:

سانس بانوان استخر ایثار کرج: همه روزه از ساعت 9:30 الی 17

سانس آقایان استخر ایثار کرج: همه روزه از ساعت 18 الی 22، جمعه از ساعت 18 الی 24

تلفن تماس:

026-34554050