آدرس: البرز- كرج- میدان استاندارد- خیابان ذوب آهن- روبروی موسسه استاندارد

سانس های مجموعه استخر شریعتی کرج:

سانس بانوان استخر شریعتی کرج: روزهای زوج از ساعت 8 الی 17

سانس آقایان استخر شریعتی کرج: روزهای فرد از ساعت 8 الی 22:30، روزهای زوج از ساعت 18 الی 22:30 و جمعه از ساعت 14 الی 22:30

تلفن تماس:

026-32825411