آدرس: البرز- كرج- سه راه انبار نفت- بلوار ایت الله طالقانی شرقی

سانس های استخر منظریه البرز:

سانس بانوان استخر منظریه کرج: روزهای فرد از ساعت 9 الی 18، جمعه از ساعت 8 الی 12 (سانس آزاد)

سانس آقایان استخر منظریه کرج: روزهای زوج از ساعت 9 الی 24،روزهای فرد از ساعت 18:30 الی 24، جمعه از ساعت 13 الی 24

تلفن تماس:

026-36606344-36613331