آدرس:كرج- محمد شهر- بلوار گلستانک- خیابان طالقانی - مجموعه ی برنا

سانس های استخر برنا کرج:

سانس بانوان استخر برنا کرج: روزهای زوج از ساعت 10 الی 16:30، جمعه از ساعت 9 الی 14:30

سانس آقایان استخر برنا کرج: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 17 الی 23:30، پنجشنبه و جمعه از ساعت 15 الی 23:30

تلفن تماس:

026-36331586
026-36331590