آدرس: كرج- اتوبان کرج ، قزوین - بعد از حصارک - ورودی اول - جنب دانشگاه خوارزمی

سانس های مجموعه استخر تربیت معلم کرج ( خوارزمی):

سانس بانوان استخر تربیت معلم کرج ( خوارزمی): روزهای زوج از ساعت 8 الی 22، جمعه از ساعت 10 الی 22

سانس آقایان استخر تربیت معلم کرج ( خوارزمی): یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 19:30 و پنجشنبه از ساعت 8 الی 17:30

تلفن تماس:

026-34510009