آدرس:كرج- عظیمیه - چهل و پنج متری کاج-کوچه شاکر زادگان-پشت بازار روز کاج

سانس های مجموعه استخر آزادگان کرج:

سانس بانوان استخر آزادگان کرج: همه روزه از ساعت 9 الی 13

سانس آقایان استخر آزادگان کرج: همه روزه از ساعت 17 الی 24

تلفن تماس:

026-32510943