آدرس:كرج- میدان آزادگان- بلوار امام رضا- اردلان 5

سانس های  مجموعه استخر مجموعه ورزشی مشکات کرج:

سانس بانوان استخر مجموعه ورزشی مشکات کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 16

سانس آقایان استخر مجموعه ورزشی مشکات کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 17 الی 22:30، جمعه از ساعت 8 الی 13 و 16 الی 22

تلفن تماس:

026- 32540163