آدرس: کرج- گوهردشت- کرج-گوهردشت-خیابان اصلی-خ چهارم غربی

سانس های مجموعه استخر و سونای بانوان آیدین کرج:

سانس بانوان استخر و سونای بانوان آیدین کرج: روزهای زوج از ساعت 8:30 الی 19 و روزهای فرد از ساعت 8:30 الی 13

تلفن تماس:

026-34410044