آدرس:كرج- مهرشهر ،فاز4 ،چهارراه هنرستان ،خیابان 407 شرقی ،جنب مسجد قمربنی هاشم

سانس های مجموعه استخر همایون کرج:

سانس بانوان استخر همایون کرج: روزهای زوج از ساعت 9 الی 21، جمعه از ساعت 9 الی 14:30

سانس آقایان استخر همایون کرج: ر وزهای فرد از ساعت 11 الی 23، جمعه از ساعت 14:30 الی 23


تلفن تماس:

026-33550527