آدرس: كرج- عظیمیه -بلوار 45متری کاج -پامچال جنوبی-تقاطع پاسداران غربی

سانس های استخر پامچال کرج :

سانس آقایان استخر پامچال کرج: روزهای زوج از ساعت 8 صبح الی 24، جمعه از ساعت 10 الی 24

سانس بانوان استخر پامچال کرج: یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 22، سه شنبه از ساعت 8صبح الی 18

در روزهای تعطیلات جشن ها ازساعت 10صبح الی 24 و عزاداری ها از ساعت 15 الی 24 استخر فعال می باشد.

تلفن تماس:

026-32557752

026-32557751