آدرس : مسیر اول -اتوبان همت ،انتهای اتوبان شهید خرازی ،خروجی گرمدره ،خیابان شهدا

مسیر دوم ،کیلومتر 23 جاده مخصوص کرج ،خیابان شهدا

سانس های پارک آبی دهکده آبی پارس گرمدره:

سانس بانوان پارک آبی دهکده آبی پارس گرمدره:  یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 18

سانس آقایان پارک آبی دهکده آبی پارس گرمدره: شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 24، چهارشنبه از ساعت 8 الی 3 بامداد، پنجشنبه از ساعت 19 الی 3 بامداد، جمعه از ساعت 9 الی 24

تلفن تماس:

026-36116