آدرس : کرج -مشکین دشت ،بلوار صیاد شیرازی ،جنب زمین چمن

سانس های استخر شهدای مشکین دشت:

سانس بانوان استخر شهدای مشکین دشت: روزهای فرد و جمعه از ساعت 9 الی 15 و روزهای زوج از ساعت 9 الی 19

سانس آقایان استخر شهدای مشکین دشت: روزهای فرد و جمعه از ساعت 15:30 الی 23 و روزهای زوج از ساعت 19:30 الی 23

تلفن تماس:

026-36207200