آدرس : کرج ، فلکه پنجم ، بلوار شهدا ، خیابان مالک اشتر

سانس های استخر دلفین کرج:

سانس بانوان دلفین کرج: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 17، پنجشنبه و جمعه از ساعت 9 الی 14

سانس آقایان دلفین کرج: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 17 الی 24، پنجشنبه و جمعه از ساعت 17:30 الی 24

تلفن تماس:

026-36522030-36524949