آدرس: آدرس : کرج -مهرشهر ،بلوار ارم، مجتمع پاسارگاد بلوک C استخر و مجموعه ورزشی ترمه

سانس بانوان استخر مجموعه ورزشی ترمه کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶
سانس آقایان استخر مجموعه ورزشی ترمه کرج: همه روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۳
زمان استفاده از استخر ۱/۵ ساعت می باشد.

تلفن تماس:

026-33357001

026-33406290