شهرداری منطقه سه کرج

آدرس:کرج، جاده ملارد، روبروی نیروگاه منتظرالقائم

تلفن:02636574780