حمام صیادیه اشتهارد

حمام صیادیه اشتهارد با قدمت 300ساله در محله صیادیه اشتهارد واقع است.

ارتفاع کف حمام از سطح زمین با 20 پله به زیر زمین رسیده و ورودی آن با طاق بندیها و رواقهای جهت تعویض لباس و حوض زیبایی در وسط بنا قرار دارد.