استخر سنگی در ارتفاعات شاه دژ

در ضلع جنوب شرقی واریان ،و در حد فاصل واریان ،و روستای سیجان، در جاده چالوس کرج ارتفاعات “شاه دژ” قرار دارد.بر فراز قله ی “شاه دژ” ،تاسیسات مخروبه ای وجود دارد ،
که قدمت آن به قرون هفتم و هشتم شمسی بر می گردد.

در آن سالها حسن صباح که خود مذهب اسماعیلی داشت؛یک فرقه ی تروریستی و زیرزمینی تشکیل داده بود،و تصمیم داشت تا از این طریق، مشاهیر زمان و امرا ،حکومت را به طرز خاص از پای درآورد.او برای اینکه بتواند نیات خود را عملی کند ،ابتدا در مناطق خاصی از کشور و بر روی ارتفاعات،قلعه های محفوظی بنا کرده،و در آنجا به تربیت نیرو می پرداخت. یکی از همین قلعه ها یا دژها هم در واریان ساخته شده بود ،که هم اکنون به نام شاه دژ مشهور می باشد.آنها چون در ارتفاعات به آب دسترسی نداشتند،در فصول پربارش سال نسبت به ذخیره سازی آب در استخر یا حوضچه های سنگی اقدام می کردند.
بقایای ی این استخر هنوز بر فرازقله ی شاه دژ موجود می باشد.