در جنوب روستاي هلجرد و در ابتداي ورودي روستا قرار دارد . بناي حمام در نگاه اول شباهت زيادي به يك تپه باستاني دارد ولي با نزديك شدن به آن و با ورود به داخل بنا ، سلامت اعجاب انگيز است . حمام شامل رخت‌كن شش ضلعي ، گرمخانه و تأسيسات يك حمام عمومي را دارد . به گفته كارشناسان حمام هلجرد از دوران صفوي تا دوره قاجاريه مورد استفاده بوده است

این بنا در کرج کمال شهر روستای هلجرد است