شهرداری منطقه دو کرج

کرج، بلوار 7 تیر، چهارراه کارخانه قند

تلفن:02632228250