حمام حیدر آباد

این حمام قدیمی در محله حیدرآباد واقع در غرب کرج قرار دارد. قدمت این حمام تاریخی حداقل به دوره قاجار بر می‌گردد. البته برخی آثار به جا مانده در آن مثل پایه‌های آن و بخشی از دیواره‌ها گواهی می‌دهند که قدمت آن به پیش از قاجار می‌رسد.

این حمام در بلوار حیدر آباد، خیابان شهیدان فاضلی، کوچه شهید کمالپور واقع شده است.