شهرداری منطقه یک کرج

البرز - کرج - میدان طالقانی

تلفن تماس:02632506615