بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد

آدرس: شهرستان اشتهارد - بلوار آیت الله خامنه ای - بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد

بخش های بیمارستان:

اطفال - جراحی عمومی - داخلی - جراحی زنان - ارتوپدی - نوزادان - پست پارتوم -

اتاق عمل - پست پارتوم - زایمان - تحت نظر اورژانس - لیبر - دیالیز - مامایی

درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه بینایی سنجی - درمانگاه جراحی عمومی - کلینیک دندانپزشکی - کلینیک اعصاب و روان - درمانگاه داخلی - کلینیک چشم پزشکی - کلینیک شنوایی سنجی - MMT - درمانگاه مامایی - درمانگاه قلب - تغذیه

داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - آزمایشگاه طبی - اسپیرومتری - الکتروکاردیوگرافی

تلفن:

02637729860