بیمارستان شهید آیت اله مدنی

آدرس: جهانشهر - بلوار ماهان - میدان شهید مدنی

بخش های بیمارستان:

جراحی عمومی - ارتوپدی - ENT - سوختگی - ICUسوختگی - ICU جنرال - جراحی مغز و اعصاب - ارولوژی - چشم

اتاق عمل یک - اتاق عمل دو - اتاق عمل اورژانس - تحت نظر اورژانس - اتاق عمل چشم

درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) - درمانگاه پوست - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه فیزیوتراپی - فک و صورت - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی - درمانگاه قلب - درمانگاه گوارش - درمانگاه ترمیمی پلاستیک - درمانگاه ترمیمی سوختگی - درمانگاه عفونی - درمانگاه اورژانس - تغذیه

سونوگرافی - رادیولوژی - آزمایشگاه طبی - آزمایشگاه پاتولوژی - الکترمیوگرافی - داروخانه - سی تی اسکن - سنگ شکن - الکتروکاردیوگرافی - سیستوسکوپی - اکو کاریوگرافی

تلفن:

02634427001
02634427002
02634427003