بیمارستان البرز کرج

آدرس : کرج، باغستان غربی، انتهای بلوار پرستار، بیمارستان تخصصی البرز

بخشهای بیمارستان:

CCU - ICU جنرال - ارتوپدی - اطفال - نوزادان - جراحی زنان - جراحی عمومی - جراحی مغز و اعصاب - post ccu - داخلی - ENT - عفونی - ارولوژی - چشم - اورژانس - نورولوژی (داخلی اعصاب ) - جراحی ICU - پست پارتوم - NICU

اتاق عمل - لیبر - پست پارتوم - زایمان - مامائی - دیالیز - تحت نظر اورژانس - اتاق عمل اورژانس

نفرولوژی - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه اورژانس - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه جراحی مغز و اعصاب - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه شنوایی سنجی - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه قلب - درمانگاه فوق تخصصی - جراحی توراکس - درمانگاه فوق تخصصی - داخلی روماتولوژی - فوق تخصص جراحی کودکان - روانپزشکی - پزشک عمومی - داخلی عفونی - تغذیه - درمانگاه بیهوشی - فوق تخصص گوارش - فوق تخصص کلیه اطفال - درمانگاه پوست - درمانگاه فوق تخصصی غدد

آزمایشگاه طبی - تست ورزش - داروخانه - رادیولوژی - سونوگرافی - سی تی اسکن - پاتولوژی - اندوسکوپی - اکوکاردیوگرافی - EEG - اسپیرومتری - سنگ شکن - کولونوسکوپی - EKG - EMG - ادیومتری

تلفن تماس:026334192370