بیمارستان و زایشگاه علی شریعتی

آدرس: استان البرز  کرج جاده محمد شهر به ماهدشت بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی

بخش های بیمارستان:

درمانگاه ENT - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه اطفال - درمانگاه جراحی عمومی - درمانگاه چشم - درمانگاه داخلی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه قلب - درمانگاه جراحی مغزواعصاب - درمانگاه اورژانس - درمانگاه فیزیوتراپی - درمانگاه اعصاب وروان - درمانگاه ارولوژی - درمانگاه داخلی مغزواعصاب - داخلی کلیه - درمانگاه عفونی - تغذیه - درمانگاه پوست - طب اورژانس - طب فیزیک

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - تست ورزش - سونوگرافی - اسپیرومتری - اکوکاردیوگرافی - الکتروآنسفالوگرافی - الکترومیوگرافی - الکتروکاردیوگرافی

CCU - ICU داخلی - ارتوپدی - جراحی زنان - جراحی عمومی - اطفال - چشم - جراحی مغزواعصاب - ارولوژی - داخلی - گوش وحلق وبینی - داخلی اعصاب - پست پارتوم

تلفن:02637305001
02637305002