بیمارستان و زایشگاه مریم

کرج - ۴۵ متری گلشهر - خیابان شهید اکبریه (ارغوان غربی) -بیمارستان و زایشگاه مریم

بخش های بستری بیمارستان:

کلینیک تخصصی زنان و زایمان کلینیک فوق تخصصی کودکان و نوزادان کلینیک تخصصی قلب و عروق کلینیک فوق تخصصی درد کلینیک فوق تخصصی غدد کلینیک تخصصی گوش، حلق و بینی کلینیک فوق تخصصی ارتوپدی دست و شانه کلینیک تخصصی داخلی مشاوره بیهوشی شنوایی سنجی

اتاق عمل ICU بخش اطفال بخش جراحی زنان بخش جراحی مردان بخش اورژانس بخش NICU تصویربرداری داروخانه آزمایشگاه

تلفن: 02633509323