شهرداری منطقه دوازده کرج

آدرس: مهرشهر- بلوار امام خمینی - جنب پارک هامون(روبروی کاخ شمس)

تلفن: 02633218011