آدرس:کرج-عظیمیه، میدان طالقانی، پاساژ آسیا

تلفن تماس:

026-32551931