آدرس:کرج-عظیمیه، 45 متری کاج، چهارراه نیک نژادی، جنب بازار روز

تلفن تماس:

02632543750