آدرس:کرج- انتهای باغستان ، جاده آتشگاه منطقه نمونه گردشگری برغان ، مجتمع توریستی فرهنگی عسل

تلفن تماس:

02634379504