آدرس:کرج-حصارک بالا، میدان شهرداری، جنب مرکز بهداشت، مجموعه ورزشی ایثار

تلفن تماس:

09193686501