آدرس:

شعبه 1 : کرج چهارراه طالقانی ، کوچه شهروز، مجموعه ورزشی استقلال ، سالن جانبازان.

شعبه 2 : کرج سه راه عظیمیه ، اول جاده چالوس ، جنب پل جانبازان ، مجموعه ورزشی ایثار.

تلفن تماس:

02632215171 – 09125100197 – 09124606646

وب سایت:

www.irvolley.ir – www.irvolley.com