آدرس:کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، بعد از میدان نبوت