شهرداری منطقه نه کرج

آدرس: بلوار دانش آموز - چهارراه دولت آباد - علامه جعفری -  چهارراه 7 تیر

تلفن:02632700551

0263277223