شهرداری منطقه هشت کرج

آدرس: میدان آزادگان - خیابان برغان - نبش خیابان ادیبی - طبقه فوقانی بانک ملی

تلفن:02632228006

02632229315